Oleh: paismansabha | 14 Desember 2017

NILAI PENILAIAN AKHIR TAHUN 2017

Remidi ditunggu paling lambat hari Ahad,17 Desember 2017  jam 17.00

Silahkan yang nilai Ulangan Harian 4 di bawah 75 remidi DISINI

dan yang nilai PAS-nya dibawah 67 silahkan remidi DISINI

Yang nilai PAS-nya 0 (nol) segera menghubungi guru pengajar,

hari kamis, 14 Desember 2017 paling lambat jam 09.30.

makasih.

NILAI PENILAIAN AKHIR SEMESTER
TAPEL 2017/2018
NO. NO. PAS NILAI NO. NO. PAS NILAI
1 XII S101 30 1 XII S201 60
2 XII S102 57 2 XII S202 54
3 XII S103 48 3 XII S203 58
4 XII S104 54 4 XII S204 48
5 XII S105 55 5 XII S205 50
6 XII S106 34 6 XII S206 68
7 XII S107 57 7 XII S207 82
8 XII S108 50 8 XII S208 65
9 XII S109 70 9 XII S209 60
10 XII S110 64 10 XII S210 47
11 XII S111 68 11 XII S211 42
12 XII S112 77 12 XII S212 82
13 XII S113 50 13 XII S213 62
14 XII S114 47 14 XII S214 42
15 XII S115 55 15 XII S215 71
16 XII S116 74 16 XII S216 54
17 XII S117 51 17 XII S217 55
18 XII S118 70 18 XII S218 71
19 XII S119 61 19 XII S219 70
20 XII S120 51 20 XII S220 57
21 XII S121 62 21 XII S221 64
22 XII S122 54 22 XII S222 64
23 XII S123 51 23 XII S223 57
24 XII S124 50 24 XII S224 52
25 XII S125 42 25 XII S225 68
26 XII S126 55 26 XII S226 77
27 XII S127 57 27 XII S227 62
28 XII S128 74 28 XII S228 60
29 XII S129 44 29 XII S229 50
30 XII S130 51 30 XII S230 71
31 XII S131 31 XII S231 61
32 XII S132 65
NO. NO. PAS NILAI NO. NO. PAS NILAI
1 XII S301 42 1 XII S401 61
2 XII S302 74 2 XII S402 70
3 XII S303 74 3 XII S403 61
4 XII S304 55 4 XII S404 45
5 XII S305 57 5 XII S405 67
6 XII S306 61 6 XII S406 54
7 XII S307 80 7 XII S407 55
8 XII S308 70 8 XII S408 54
9 XII S309 57 9 XII S409 57
10 XII S310 35 10 XII S410 62
11 XII S311 70 11 XII S411 57
12 XII S312 12 XII S412 64
13 XII S313 64 13 XII S413 64
14 XII S314 47 14 XII S414 62
15 XII S315 51 15 XII S415 61
16 XII S316 65 16 XII S416 40
17 XII S317 71 17 XII S417 51
18 XII S318 65 18 XII S418 58
19 XII S319 57 19 XII S419 64
20 XII S320 64 20 XII S420 62
21 XII S321 75 21 XII S421 61
22 XII S322 75 22 XII S422 61
23 XII S323 54 23 XII S423 70
24 XII S324 64 24 XII S424 58
25 XII S325 72 25 XII S425 65
26 XII S326 80 26 XII S426 54
27 XII S327 27 XII S427 61
28 XII S328 44 28 XII S428 68
29 XII S329 61 29 XII S429 60
30 XII S330 48
31 XII S331 67
NO. NO. PAS NILAI NO. NO. PAS NILAI
1 XII S501 44 1 XII S601 58
2 XII S502 55 2 XII S602 74
3 XII S503 44 3 XII S603 50
4 XII S504 54 4 XII S604 51
5 XII S505 60 5 XII S605 67
6 XII S506 57 6 XII S606 61
7 XII S507 62 7 XII S607 61
8 XII S508 62 8 XII S608 68
9 XII S509 60 9 XII S609 65
10 XII S510 75 10 XII S610 64
11 XII S511 57 11 XII S611 52
12 XII S512 60 12 XII S612 64
13 XII S513 47 13 XII S613 55
14 XII S514 67 14 XII S614 65
15 XII S515 64 15 XII S615 54
16 XII S516 72 16 XII S616 65
17 XII S517 71 17 XII S617 47
18 XII S518 50 18 XII S618 50
19 XII S519 58 19 XII S619 0
20 XII S520 60 20 XII S620 0
21 XII S521 57 21 XII S621 72
22 XII S522 72 22 XII S622 50
23 XII S523 68 23 XII S623 58
24 XII S524 44 24 XII S624 72
25 XII S525 61 25 XII S625 77
26 XII S526 57 26 XII S626 60
27 XII S527 60 27 XII S627 57
28 XII S528 80 28 XII S628 55
29 XII S529 61 29 XII S629 70
30 XII S530 78 30 XII S630 38
31 XII S531 72 31 XII S631 57
32 XII S632 57
Iklan

Older Posts »

Kategori